Vergoeding

Home  >>  Vergoeding

Vergoeding

Vanaf 01-01-2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is in de jeugdwet vastgelegd. Orthopedagogenpraktijk Focus heeft een contract met regio Rivierenland, waardoor de zorg volledig vergoed wordt voor kinderen tot 18 jaar die binnen onderstaande gemeenten ingeschreven staan:

  • Neder-Betuwe
  • Buren
  • Tiel
  • West Betuwe (voorheen genaamd Geldermalsen,¬†Lingewaal, Neerijnen)
  • Culemborg
  • West Maas en Waal

Indien uw kind binnen bovenstaande gemeenten woonachtig is, heeft u een verwijzing nodig van een huisarts/jeugdarts of sociaal kernteam om het traject vergoed te krijgen. Het is belangrijk dat op de verwijsbrief een datum vermeld staat (minimaal 1 dag voor de intake) en verwijzing tot generalistische basis ggz (GBGGZ). Daarbij moet de verwijzer tevens een vermoeden van een DSM-V stoornis op de verwijsbrief benoemen.

Indien uw kind niet woonachtig is in regio Rivierenland of wanneer u geen gebruik wilt maken van vergoede zorg, kunt u zich ook aanmelden bij onze praktijk. De kosten komen dan voor uw eigen rekening en u heeft geen verwijzing nodig.