Behandeling

Home  >>  Behandeling

Behandeling

Wij bieden psychologische behandelingen bij kinderen van 8 tot en met 17 jaar. Vanuit onze orthopedagogische visie kijken wij naar de klachten die worden waargenomen en op welke wijze dit een probleem vormt voor het kind zelf, maar ook voor ouders, brusjes, een leerkracht en andere personen in de nabije omgeving. Dit maakt dat wij onze behandelingen niet alleen richten op afname van klachten bij het kind, maar ook veel aandacht besteden aan de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving en eventuele patronen die hierdoor zijn ontstaan.
Jongeren vanaf 16 jaar zijn zelf wettelijk vertegenwoordiger van hun traject. In samenspraak met hen wordt gekeken op welke wijze ouders, brusjes, school en eventuele andere personen betrokken worden bij de behandeling.

Wij bieden behandeltrajecten op maat aan voor o.a. onderstaande klachten:

 • Angstklachten (bijv. piekeren, sociale angst, verlatingsangst)
 • Depressieve gevoelens
 • Gedragsproblemen (opstandig gedrag, agressief gedrag)
 • Spanningsklachten (bijv. stressklachten of overspannenheid)
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Geringe weerbaarheid
 • Psychosomatische klachten
 • Verwerkingsproblemen (van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis)

Binnen onze behandeltrajecten maken wij gebruik van (technieken uit) een aantal wetenschappelijk onderbouwde methodieken:

 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Aandachtgerichte cognitieve therapie (ACT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Schematherapie (vanaf 12 jaar)

Indien u twijfelt of wij de juiste plek zijn voor uw kind, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.