Werkwijze

Home  >>  Werkwijze

Werkwijze

Indien u uw kind wilt aanmelden bij onze praktijk, kunt u via uw huisarts/jeugdarts of sociaal kernteam een verwijzing aanvragen voor onze praktijk. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om een intakegesprek in te plannen. Jongeren vanaf 16 jaar zijn zelf wettelijk vertegenwoordiger van hun traject en kunnen zich daardoor zelf aanmelden.

Tijdens het intakegesprek is het belangrijk dat zowel u als ouder(s) als uw kind aanwezig zijn. Bij het intakegesprek zijn altijd twee medewerkers van onze praktijk aanwezig. Wij proberen samen met u de zorgen beter in kaart te brengen en uw hulpvraag te verduidelijken. Tevens wordt in het intakegesprek het verdere verloop van het traject met u besproken. Wij verzoeken u vriendelijk bij het intakegesprek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen van uw kind en de verkregen verwijsbrief.

Wij proberen ons uiterste best te doen om uw kind op adequate wijze te kunnen ondersteunen. De omgeving van het kind speelt hierbij een belangrijke rol. Zodoende zullen wij u voorafgaand aan het intakegesprek vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen, waarbij u toestemming verleent dat wij contact op kunnen nemen met de verwijzer, de school van uw kind en eventueel andere betrokken hulpverleners. Indien uw kind 12 jaar of ouder is, hebben wij tevens toestemming van uw kind nodig. Het is belangrijk dat wij dat formulier in ons bezit hebben voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Indien er sprake is van gescheiden ouders, hebben wij bij kinderen tot 16 jaar toestemming nodig van BEIDE gezaghebbende ouders om een traject te kunnen starten en contact met de omgeving van het kind te kunnen opnemen. Indien het wettelijk gezag bij één van de ouders ligt, verzoeken wij u vriendelijk een kopie van deze verklaring mee te nemen naar het intakegesprek. Indien mogelijk en gewenst hopen wij alsnog de andere ouder erbij te kunnen betrekken.

Om de wachttijden te beperken en iedereen de zorg te kunnen bieden die er nodig is, proberen wij onze agenda zo efficiënt mogelijk in te plannen. Helaas gebeurt het regelmatig dat een afspraak op het laatste moment wordt geannuleerd. Dit betreuren wij enorm, aangezien wij op dat moment ook iemand anders zorg hadden kunnen bieden. Zodoende verzoeken wij u vriendelijk afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd te annuleren. Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt een factuur te sturen. Deze kosten kunt u niet declareren.