Informatie voor verwijzers

Home  >>  Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

De praktijk biedt zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar. Wij bieden diagnostiek en/of behandeltrajecten. Bij ieder traject worden ouders nauw betrokken. Bij jongeren vanaf 16 jaar wordt in afstemming met de jongere besproken in welke mate ouders betrokken worden.

Wij vinden het belangrijk dat een verwijzing correct en laagdrempelig verloopt en er een goede samenwerking is met de verwijzer. Wij bespreken daarom graag (anonieme) casuïstiek met u. Ook kunnen wij met u brainstormen of een eventuele verwijzing naar onze praktijk passend is of niet.

Voor overleg en het versturen van EDI berichten, kunt u ons via zorgmail benaderen middels onderstaande gegevens:

  • orthopedagogenpraktijkfocus@zorgmail.nl
  • 500126782@lms.lifeline.nl

Daarnaast beschikken wij over de beveiligde app Siilo waarmee tevens contact met ons kan worden opgenomen.

Onze algemene contactgegevens zijn:
* tel: 0641694162
* e-mail: info@orthopedagogenpraktijkfocus.nl.

Indien u een patiënt (bij voorkeur via zorgmail) wilt verwijzen is het belangrijk dat onderstaande gegevens op de verwijsbrief vermeld staan:

  • NAW gegevens van het kind inclusief BSN.
  • Verwijzing naar de GBGGZ met een vermoeden van een stoornis die vermeld staat in de DSM-5.
  • NAW gegevens en AGB code van de verwijzer.
  • De datum van verwijzing moet minimaal 1 dag voor het intakegesprek zijn.
  • Bij voorkeur ontvangen wij op de verwijzing ook informatie over het tijdstip (inclusief telefoonnummer) waarop u als verwijzer bereikbaar bent voor overleg.