Intelligentieonderzoek | Sociaal-emotioneel onderzoek | Individuele behandeling | Ouderbegeleiding

Orthopedagogenpraktijk Focus richt zich op diagnostiek en/of behandeling bij kinderen van 6 tot en met 17 jaar met uiteenlopende klachten. Soms kan vlot gestart worden met een behandeling. Op andere momenten hebben we eerst een onderzoek nodig om een goed beeld te krijgen van uw kind. Dit is per kind verschillend en afhankelijk van de klachten en hulpvraag.

Zorg op maat voor u als ouder(s) en uw kind.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij onze praktijk o.a. terecht voor onderzoek naar de cognitieve capaciteiten (intelligentie) en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Ook kunnen wij onderzoeken of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of Autisme. Heeft uw kind last van angsten, een somber gevoel of juist andere klachten? Wij bieden behandeling bij uiteenlopende problemen.

Orthopedagogenpraktijk Focus start met het bieden van zorg aan uw kind na toestemming van de gezaghebbende ouder(s). Indien er sprake is van gescheiden ouders met gezamenlijk gezag, kan een onderzoek en/of behandeling pas gestart worden na toestemming van beide ouders. Om de kwaliteit te waarborgen zijn de medewerkers van Orthopedagogenpraktijk Focus aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) of het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).