Onderzoek

Home  >>  Onderzoek

Onderzoek

Soms is het moeilijk om grip te krijgen op uw kind en zijn er vanuit u als ouder(s) of vanuit school vragen over de wijze waarop het beste met uw kind kan worden omgegaan. Ook kunt u zich afvragen of het huidige onderwijsaanbod wel voldoende aansluit. Is er meer uitdaging nodig of juist extra ondersteuning? Tevens kunnen er vragen zijn over het sociaal emotioneel functioneren van uw kind.

Wanneer meer inzicht in het functioneren van uw kind gewenst is, wordt veelal een onderzoekstraject gestart. Wij richten ons vooral op de vraag achter de vraag. Waar hoopt u op wat er veranderd na een traject in onze praktijk? Soms is de vraag enkel gericht op een onderzoek (met bijbehorende psycho-educatie), maar soms volgt er ook een behandeling. Dit is afhankelijk van de hulpvraag die in het intakegesprek verduidelijkt wordt. Onze praktijk doet onderzoek naar breed uiteenlopende klachten bij kinderen van 6 tot en met 17 jaar. Hieronder staan een aantal voorbeelden benoemd. Indien u zich afvraagt of wij de juiste plek zijn voor uw kind, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij kunnen onderzoek verrichten indien er bijvoorbeeld sprake is van:

 • Angstklachten
 • Depressieve gevoelens
 • Gedragsproblemen (bijv. opstandig gedrag)
 • Werkhoudingsproblemen
 • Moeite met concentreren
 • Impulsief gedrag
 • Problemen in de omgang met anderen
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Psychosomatische klachten (bijv. buikpijn)
 • Stagnerende schoolresultaten
 • Vermoedens van (hoog)begaafdheid
 • Spanningsklachten
 • Vermoedens van AD(H)D of ASS

Onderstaande onderzoeken zijn mogelijk:

 • Intelligentieonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek (gedrag, persoonlijkheid, welbevinden, copingvaardigheden)
 • Neuropsychologisch¬†onderzoek (concentratie, aandacht, geheugen, executieve functies)
 • (School)observatie

Wij bieden geen onderzoek gericht op dyslexie of dyscalculie.